Depunerea actelor de înscriere a copiilor în clasa I

IP GIMNAZIUL „GHEORGHE RÎȘCANU”, or. RÎȘCANI se anunță începând  cu data de 01 aprilie, ora 14.00

La înscrierea copilului în clasa I, părinții prezintă următoarele acte:

Obligatoriu:

  • Cererea de înscriere a copilului(se completează în instituție);
  • Copia buletinului de identitate al părintelui/reprezentantului legal;
  • Copia certificatului de naștere al copilului;

Opțional:

  • Fișa medicală perfectată până la data înscrierii(Trimitere-extras, formular nr.027/e)
  • 2 fotografii ale copilului (mărimea 3×4);
  • Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și comunicării precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare la finele grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grădinița)

Notă: Actele menționate opțional pot fi prezentate până la începutul anului de studii 2024-2025

Administrația IP Gimnaziului  „Gheorghe Rîșcanu”, or Rîșcani