CV-ul Directorului

CURRICULUM VITAE INFORMAȚII PERSONALE                                                                                                              

Nume: Frecăuțanu Diana

Adresă: str. Aromei, 32, or. Rîșcani, r. Rîșcani, RM:

Telefon serv.: 0256 2 32 09

Fax: 0256 232 09

E-mail: riscanism@mail.ru

Naționalitate: Republica Moldova 

Data nașterii: 11.04.1971.

Starea civilă: Căsătorită, doi copii.

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 

Din 2014 până în prezent: manager școlar în IP Gimnaziul  „Gh.Rîșcanu”, or.Rîșcani;

Din 2006 până în prezent: profesoară de limba și literatura română în gimnaziul ”Gh.Rîșcanu„ , or. Rîșcani.

Din 2006 – 2014: organizator școlar în gimnaziu.

Din 2001 – 2006: profesoară de biologie și geografie în  școala medie Rîșcani.

Din 1993 – 2001: logoped școlar în Ș.M.nr. 1 din  or. Rîșcani.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE:      

Din 2012 – 2014 : Studii de master în Științe ale Educației , specializarea  Didactici moderne ale disciplinelor filologice, USB „A.Russo”;

2012,februarie: participant în cadrul Laboratorului Republican al Profesorilor de Limba și Literatura română  ”Comunicare . Interpretare. Performanță didactică.”

2012, februarie: Cursuri Sisteme de prezentări electronice, organizate de CTICE(Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație)

Din 2010 – 2012 – Studii superioare la Institutul de formare continuă pentru obținerea calificării ”Managementul educației incluzive în învățământ.

2010 – 2012: Coordonator al Educației Incluzive în cadrul Proiectului  european. TEMPUS  MOLDINCLUD;

2011, iunie: stagii republicane de formare a cadrelor didactice în metodologia implementării curriculumului  modernizat  la disciplina Limba și lit. română.

2011, iulie: participant în cadrul proiectului Didactica studiului integrat, coordonatori Cartaleanu T., Cosovan O.,etc.

1988-1993: Studii superioare – Universitatea de Stat  ”A.Russo” din or. Bălți, facultatea de filologie, cu calificarea Profesor de limba și literatura rusă și  limba și literatura română.

1978 – 1988: elevă a școlii medii din s.Borosenii-Noi, r.Rîșcani.

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE:

Limba maternă: Limba română

Limbi străine cunoscute: Limba rusă:  Vorbit: perfect; Scris : perfect; Citit: perfect;

L.franceză: Vorbit: satisfăcător; Scris: satisfăcător; Citit: bine.

Aptitudini și competențe sociale:       

Activez în unul și același colectiv din 1993 și am deprinderi de a-i stima pe cei din jur și mă bucur și eu de stimă din partea colegilor . Îmi este pe plac munca de echipă și comunicarea interpersonală.

Aptitudini și competențe organizatorice:                   

Activând  mai mulți ani la rând în calitate de  organizator și diriginte în gimnaziul ”Gh.Rîșcanu”, posed aptitudini de  a organiza diferite  activități extracurs cu disciplolii mei.

Aptitudini și competențe tehnice:

Abilități avansate în ceea ce privește utilizarea computerului (toate aplicațiile curente Office, baze de date , software, internet).

Permis de conducere: Posed din anul 2000.

Alte aptitudini și competențe: Lectură, culinărie, pelerinaj, artă decorativă.

 CERTIFICARE:                                 

Subsemnata Frecăuțanu Diana , certific faptul că informația de mai sus descrie cu adevăr persoana mea, studiile mele și experiența mea.