ORDIN Cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de directori adjuncți în IP Gimnaziul „Gheorghe Rîșcanu”, or. Rîșcani

Instituția Publică Gimnaziul „Gheorghe Rîșcanu”, or.Rîșcani  anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor  de director adjunct pentru instruire și director adjunct pentru educație.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin trei ani, care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale, nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit.g)-r) din Codul muncii al Republicii Moldova    nr. 154/2003 sau destituiți dintr-o funcție publică conform art.64 alin. (1) lit.a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, nu au interdicție de a ocupa funcții de conducere.
Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director  adjunct al gimnaziului depun personal sau prin reprezentant  la gimnaziul „Gh.Rîșcani”, anticameră, prin poștă sau e-mail (gimnaziulriscani@gmail.com) , în termen de până la   30  iunie, 2023, ora 17.00, dosarul de concurs care cuprinde obligatoriu următoarele acte:
1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament

(se indică lista actelor depuse, cu paginile numerotate);
2. copia actului de identitate;
3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
4. copiile actelor autentificate care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
5. curriculum vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;
6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog) pentru exercitarea funcției;
7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
8. declarația pe propria răspundere că nu are interdicție de a ocupa funcții de conducere și că nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit.g)-r) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 sau destituiți dintr-o funcție publică conform art.64 alin. (1) lit.a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Actele vor fi depuse la IP Gimnaziul „Gh.Rîșcanu”, or. Rîșcani, anticamera directorului , până la  data de 30  iunie,  2023, inclusiv, ora 17.00, sau on-line pe adresa gimnaziulriscani@gmail.com

Telefon de contact025623209,  director  Frecăuțanu Diana